Å velge rett selskapsform er ikke alltid enkelt, men valget kan være viktig med tanke på personlig trygghet, sosiale rettigheter og skatt.

Når du starter bedrift i Norge må du registrere den i Enhetsregisteret. Dette kan du gjøre gjennom Altinn eller en bedriftsregistreringsside. Her velger du også hva slags type bedrift du skal ha. Men før du kommer dit at du registrerer bedriften, er det en god del andre ting som kan være lurt å ha på plass.

Enkeltpersonforetak definisjon

Enkeltpersonforetak ((ENK)) er en foretaksform hvor virksomheten drives av én enkelt person som har ansvar for gjeld, risiko og økonomiske forpliktelser. I et enkeltpersonforetak er eieren som driver selskapet ansvarlig for virksomheten på egen regning.

Hva er best ENK eller AS?

Hvis du har en næringsvirksomhet uten store investeringer og personlig risiko, og som du har tenkt å ha som levebrød for deg selv, er ENK et godt alternativ. Står du foran store investeringer, tar stor risiko og har planer om å vokse, bør du vurdere AS som selskapsform.

Hva er forskjellen på enkeltpersonforetak og aksjeselskap?

Den umiddelbare forskjellen mellom disse to selskapsformene, er at enkeltpersonforetak er enklere å starte, men drives for egen personlig risiko. Aksjeselskap har flere formelle krav og man må inn med en startkapital på 30 000 kroner, men risikoen er overdratt til selskapet.

Hvordan bestemmer jeg meg for et enkeltpersonforetak eller et selskap?

Før du prøver å velge mellom et enkeltpersonforetak eller selskap, må du ha en god forståelse av hver forretningsform og hvilken innvirkning det vil ha på planene dine. Vurder kostnadene og det økonomiske ansvaret du vil møte hvis du velger en forretningstype fremfor den andre. Vurder også hvor mye myndighetsinvolvering du vil bli utsatt for. For best mulig resultat, bør du snakke med en profesjonell før du tar stilling til avgjørelsen din.

Når du sammenligner et enkeltpersonforetak og et selskap, kan det være lurt å vurdere de tilhørende kostnadene. Hvis virksomheten din er ganske ny, kan et enkeltpersonforetak være det beste alternativet. Å innlemme en virksomhet krever vanligvis en større økonomisk investering.

Når du vurderer penger, kan det være lurt å tenke på økonomisk beskyttelse. Siden et selskap blir en juridisk enhet, blir du ikke ansvarlig for gjeld eller skader tilkjent i søksmål. Med et enkeltpersonforetak er du ansvarlig for de økonomiske forpliktelsene til virksomheten din. Dette betyr at hvis bedriften din skylder penger, kan det hende du blir pålagt å håndtere gjelden med ressurser som ikke en gang er relatert til virksomheten.

 

Hvordan endrer jeg mitt enkeltpersonforetak til et AS?

Du kan ikke registrere direkte omdanning fra enkeltpersonforetak til aksjeselskap. Du må derfor

  1. registrere det nye aksjeselskapet
  2. slette enkeltpersonforetaket

For at omdanningen skal kunne være skattefri, må aksjeselskapet være stiftet og melding om dette sendt til Foretaksregisteret i tidsrommet mellom 1.januar og utgangen av juni i inntektsåret, og det må være foretatt skattetrekk og beregnet arbeidsgiveravgift senest fra 1. juli. Les mer om skattefri omdanning under Starte og drive bedrift i Altinn.

Stifte og registrere aksjeselskap

Slik stifter og registrerer du et aksjeselskap hvis stifter(e) og de som skal ha roller i selskapet har norsk fødselsnummer eller d-nummer:

  1. Stift aksjeselskapet ved å fylle ut og signere skjemaet «Stiftelse av aksjeselskap»
  2. Be banken om å opprette en aksjekapitalkonto. Betal inn aksjekapitalen (minimum 30 000 norske kroner) og be om bekreftelse fra banken. (Bekreftelsen kan også gis av revisor, advokat eller autorisert regnskapsfører.) Ved tingsinnskudd må revisor bekrefte verdien av tingsinnskuddet.
  3. Registrer aksjeselskapet ved å følge lenken «Gå til registrering i Foretaksregisteret» i meldingen du har mottatt i «Innboksen» i Altinn. Bekreftelse på innbetalt aksjekapital. må vedlegges.
  4. Send meldingen til signering. Da får du tilsendt meldingen elektronisk og kan signere meldingen. Hele styret må signere meldingen elektronisk, og den som har avgitt bekreftelse om at aksjekapitalen er innbetalt må signere denne elektronisk. Har aksjeselskapet valgt å ha revisor må revisor signere elektronisk på meldingen.

Når selskapet er registrert får innsender beskjed om dette i «Innboksen» i Altinn.

Registrering av aksjeselskap koster 5 570 kroner (engangsgebyr fra Foretaksregisteret).

Ved registrering får selskapet et organisasjonsnummer.

Etter omdannelsen

  • Aksjeselskapet vil ha nytt organisasjonsnummer og være en ny juridisk person. Dette kan innebære at enkelte kontrakter må endres/reforhandles.
  • Du vil begynne på nytt overfor merverdiavgiftsregisteret, og må registrere deg når du har fakturert for 50 000 kr som AS. Det er mulig å søke om forhåndsregistrering, men dette er i praksis vanskelig å få godtatt.
  • Overfor banken vil det bli nødvendig med et nytt kundeforhold og nye kontonumre.

Hvordan slette et enkeltpersonforetak

Et enkeltpersonforetak skal slettes hvis næringsvirksomheten opphører.

Meld sletting til Brønnøysundregistrene

Du sletter enkeltpersonforetaket ved å benytte skjemaet Samordnet registermelding i Altinn. Skjemaet må signeres etter at du har fylt det ut. Du vil motta en egen signeringsmelding i innboksen din på Altinn.

Inntil du melder fra om sletting vil myndighetene legge til grunn at du har en virksomhet å rapportere om, og du må fortsatt svare på lovpålagte skjemaer.

Meld fra til Skatteetaten

Merverdiavgiftspliktige virksomheter må beregne, rapportere og betale merverdiavgift av varebeholdning og driftsmidler når virksomheten opphører. Rapporteringen gjøres via den siste mva-meldingen.

Har du driftsmidler igjen i virksomheten din når den opphører må disse verdivurderes/takseres og tas ut til eget bruk, eller selges. Avskrivningsskjemaet RF-1084 må i slike tilfeller sendes inn sammen med skattemeldingen din.

Eventuelle inntekter i løpet av avviklingsåret melder du på skattemeldingen som du leverer året etter inntektsåret.

Ansvar for forpliktelser

Du og virksomheten din er ett, og et krav mot enkelpersonforetaket er et krav overfor deg. Dette gjelder også etter at enkeltpersonforetaket er slettet. Ta deg tid til å gjennomføre en ryddig avvikling, det er en stor fordel for deg selv og din økonomi.

Krav til oppbevaring av dokumentasjon

Du må oppbevare all dokumentasjon på inntekter og utgifter i fem år. Dette gjelder også etter at enkeltpersonforetaket er slettet.

Hva koster det?

Det er gratis å melde sletting.

Brønnøysundregistrene om å avslutte et enkeltpersonforetak

Skatteetaten om avslutning av foretak

Skjemaoversikt fra Brønnøysundregistrene

=================

Det er gratis å starte enkeltpersonforetak, og det egner seg godt for bedrifter som skal drive med lav risiko. Du kan ha ansatte i et enkeltpersonforetak hvis du ønsker det. Når du er innehaver av et ENK regnes du og bedriften din som en juridisk enhet. Det vil si at du står personlig ansvarlig i bedriften, og økonomien til bedriften er også økonomien din privat.

Skal du starte aksjeselskap må du ha minimum 30 000 kroner i aksjekapital. I et aksjeselskap står selskapet selv ansvarlig for økonomien. Det vil si at det ikke påvirker deg som privatperson hvis det skulle gå dårlig. Du kan også ansette deg selv i eget aksjeselskap, som gjør at du vil få de samme rettighetene som en vanlig arbeidstaker. Skal du ha mange ansatte, mye verktøy og utstyr eller stort varelager vil det lønne seg å ha et aksjeselskap.

Hvis du planlegger at virksomheten skal forbli ganske liten og du ikke har tenkt å selge den eller å søke partnere, kan et enkeltpersonforetak være ideelt. Hvis du imidlertid ser for deg massiv utvidelse, kan det være lurt å vurdere å velge et selskap. Det er ofte vanskelig, og det kan være kostbart å prøve å oppgradere fra et enkeltpersonforetak til et selskap på et senere tidspunkt.

Det er veldig viktig at du forstår at beslutningen mellom et enkeltpersonforetak eller selskap er alvorlig. Unngå å ta avgjørelsen din basert på grunnleggende informasjon eller ukvalifiserte meninger. Avgjørelsen bør være gjennomtenkt etter at du har fått opplæring i forskjellene mellom de to forretningsformene. Før du begynner prosessen for å etablere selskapet ditt som et enkeltpersonforetak eller selskap, er det svært tilrådelig at du snakker med forretningsrådgiver eller finansiell profesjonell som er kvalifisert til å svare på eventuelle gjenværende spørsmål du har, og som kan tilby deg gode råd om planene dine .

Translate »